De Maizière lover fortsat stop for familiesammenføring

Indenrigsminister Thomas de Maiziere (CDU). Pressetoto

Hvis CDU/CSU vinder valget, bliver der fortsat pause for familiesammenføring til flygtninge med mindre end fuld flygtningestatus. Det lovede indenrigsminister Thomas de Maizière (CDU) torsdag.

Af Uffe Gardel

For halvandet år siden vedtog Forbundsdagen en stramning, kaldet Asylpakke II, som trådte i kraft 17. marts 2016. Den udsatte blandt andet retten til familiesammenføring i to år for personer, som kun har fået subsidiær beskyttelse, og altså ikke status som flygtninge efter flygtningekonventionen.

Nu foreslår de Maizière, at pausen skal fortsætte, også efter marts 2018. “Det ville jeg gå ind for,” siger han til regionalavisen “Heilbronner Stimme”.

Det er uklart hvor mange mennesker, der står klar med en ansøgning om familiesammenføring, når og hvis det midlertidige stop ophører. Ifølge Bild drejer det sig alene blandt syrere om 390.000 personer, men det tal kunne de Maizière ikke bekræfte.

“Men  tallene er vældig store,” sagde han.

Asylreglerne i Tyskland er lidt anderledes end i Danmark: Folk som trues af dødsstraf og tortur, vil kunne få tålt ophold i Danmark, men såkaldt subsidiær beskyttelsesstatus i Tyskland.

Subsidiær beskyttelse gives efter de tyske regler til ansøgere, som ganske vist ikke er flygtninge, men som er truet af dødsstraf, tortur eller umenneskelig behandling i deres hjemland, eller som er i livsfare på grund af en væbnet konflikt. Den sidste bestemmelse har været grundlag for subsidiær beskyttelse til mange syrere.

Såkaldt tålt ophold gives til asylsøgere, som skal hjemsendes, men hvor man af praktiske elelr juridiske grunde ikke kan sende vedkommende ud af landet, for eksempel fordi han ikke har noget pas.

I første halvår 2017 fik 85.000 mennesker flygtningestatus i Tyskland, 70.000 fik subsidiær beskyttelse, 27.000 bevilget tålt ophold, fordi de ikke kunne sendes hjem, og endelig blev 160.000 asylansøgninger helt afvist.

Læs også:

Frustreret de Maiziere kræver flere migranter sendt hjem