CSU kritiserer Merkels tilsagn til Macron

Angela Merkel. Foto: Sandro Halank, licens CC-BY-SA 3.0

Krisen fortsætter. CSU er utilfreds med den aftale, Merkel har indgået med den franske præsident.

CSU stiller sig meget kritisk over for det tilsagn, Angela Merkel mandag gav den franske præsident Macron om, at der skal opbygges et egentligt fællesbudget for eurolandene – til investeringer. CSU kræver regeringens centrale koalitionsudvalg indkaldt. Det skriver Bild tirsdag.

Flere tyske medier beskrev allerede mandag Merkels tilsagn i kritiske vendinger, og Handelsblatt er gået så langt som til at skrive, at Merkel har vist sig at “kunne afpresses”: Den franske præsident har bakket op om hendes forestilling om et system af bilaterale aftaler om asylsøgere, der skal gøre det muligt for Tyskland hurtigt at komem af med asylsøgere, som allerede har søgt i et andet EU-land. Men Macron har fået noget til gengæld, nemlig Merkels støtte til et fælles euro-budget – omend kun til investeringer og ikke særligt stort – ligesom Tyskland vil medvirke til at omdanne euro-redningsmekanismen ESM til en egentlig valutafond – som stadig skal være mellemstatslig, ikke overstatslig, og som måske alligevel ikke skal hedde “valutafond”.

Krisen i tysk politik er således fortsat voldsom, trods den 14 dages våbenhvile, Merkel og CSU-lederen Horst Seehofer har indgået, og som af nogle danske medier er blevet betegnet som et “kompromis”.

Aftalen – eller sluterklæringen – mellem Merkel og Macron  – som kan læses her – er ellers på flere punkter ganske vidtgående og i retning af CSU’s ønsker. Således skal der ifølge aftalen opstilles et egentligt EU-grænsepoliti, og grænseagenturet Frontex skal have stærkere beføjelser, omend det ikke er angivet hvilke. Endelig skal asylpolitikken i hele EU samordnes. Asylbehandling uden for EU er ikke direkte nævnt, men det er et fransk ønske og er underforstået i papiret.

U.G.