Centralistisk EU-udspil fra Tyskland

Foto: Axel Kirch, licens CC BY-SA 4.0

Tysklands nye regering vil harmonisere arbejdmarked og skat i EU.

Af Uffe Gardel

Tyskland lægger op til mere harmonisering af EU på en række punkter.

Mange steder i det foreløbige regeringsprogram er det tydeligt, at det er CDUI og CSU, som har haft overtaget i diskussionerne, men især ét sted vil regeringen læne sig i socialdemokratisk regning, og det er i europapolitikken.

SPD’s formand, Martin Schulz, talte for kort tid siden for Europas forenede stater, og selv om programmet ikke går så vidt, så er der skridt i den retning. Her er de vigtigste, og en række af dem går klart imod dansk politik:

 • EU-parlamentet skal have mere magt
 • EU skal gøres mere “borgernært og transparent”
 • EU skal have en Socialpakt med grundlæggende rettigheder for alle, heriblandt lige løn for lige arbejde
 • EU skal have en fælles ramme for nationale mindstelønssatser (som dog skal fastlægges nationalt)
 • Der skal også være en fælles ramme for sociale sikringssystemer
 • “Misbrug” af den fri bevægelighed for personer skal forhindres
 • Skattedumping skal forhindres
 • Mindstesats for selskabsskat
 • En “substantiel” skat på finanstransaktioner
 • Flygtninge: “Solidarisk ansvarsfordeling” mellem EU-landene. Om det er noget andet end solidarisk flygtningefordeling, vil vise sig.
 • Fortsat tæt partnerskab med Frankrig om reform af eurozonen, men ingen konkrete svar på præsident Macrons reformforslag om fx fælles eurogruppe-parlament og -finansminister