Atypisk beskæftigelse er næsten uforandret

Ingen vækst i atypisk besskæftigelse

Hver femte erhvervsaktive mellem 15-64 år var i 2016 i et ansættelsesforhold, der i Tyskland betegnes som atypisk. Det vil sige deltidsarbejde med under 20 timer om ugen, vikararbejde, tidsbegrænset ansættelse og minijob. Det er stort set den samme andel som i årene forud, viser ny tal fra det tyske statistiske kontor, Destatis.

I 2016 var andelen 20,7 pct. mod 20,8 pct. i 2015 og 20,9 pct. i 2014. Der er stor forskel på udviklingen inden for de enkelte atypiske ansættelsesformer. Mens tidsbegrænset ansættelser og vikararbejde er øget med henholdsvis 7,2 pct. og 2 pct., så er minijob og deltidsarbejde reduceret med henholdsvis 5,9 pct. og 13. pct.

ps