Angela Merkel igangsætter indsats på digitaliseringsområdet

Grafik: Shivratan rajvi, licens CC BY-SA 4.0

Forbundsregeringen tager fat på digitaliseringen af Tyskland. Forbundskansleren og vicekansleren sætter sig i spidsen for arbejdet.

Af Lasse Skovby Rasmusson

Tyskland er verdensmester i eksport af industriprodukter. Men landet har slet ikke en lignende stærk position inden for digitaliserede produkter og serviceydelser. Og sådanne forventes over de kommende 30-40 at opnå høje vækst­rater og stærk beskæftigelse, der risikerer at gå uden om Tyskland uden en særlig indsats.

Digitalisering af Tyskland var derfor et toptema i valgkampen og blev til given opgave i regerings­programmet mellem Unionen og SPD. Nu bliver det konkrete arbejde sat i ramme af forbunds­regeringen. Det sker under overskriften ”Digitalisering bliver en ledelsesopgave”.

Regeringen nedsatte onsdag et kabinetsudvalg under ledelse af kansler Angela Merkel (CDU), og med finansminister og vicekansler Olaf Scholz (SPD) som stedfortrædende formand. Hermed er prioriteringen fast­slået. I udvalget skal regeringen fast­lægge, hvad digi­talisering betyder og omfatter, hvilke proble­mer der kendes og forventes, og hvilke løsninger der kan og skal arbejdes efter. Det fremgår af regeringens pressemeddelelse af 27. juni 2018.

Regeringen forpligter sig til i november 2018 at beslutte en strategi for det digitale område. Stra­tegien skal indeholde retningslinjer for realisering af konkrete og målbare opgaver. Strategien vil kræve et stærkt samarbejde i regeringen, der er baseret på at gå i samme retning, ikke at fremme de enkelte ministres egne områder.

Blandt de allerede kendte opgaver er en national ”strategi for kunstig intelligens”. Selv om Tysk­land har et godt udgangspunkt inden for forskningen, er Tyskland udfordret af den hårde globale konkurrence, ikke mindst fra verdensomspændende virksomheder.

En anden opgave bliver udformningen af en ”strategi for blockchain-teknologien”. Teknologien er tværgående, fordi den sætter en kunde til og en leverandør af en transaktion i direkte forbin­del­se med hinanden. De kender ikke hinanden på forhånd. Heri­gen­nem kan udvikles nye forret­ningsmodeller af for eksempel startup-virksomheder. Med forventet stærke vækstmuligheder vil regeringen satse på at udforme gode rammebetingelser for udviklere.

Medarbejdere, som berøres af den ”digitale vendings” muligheder og begræns­ninger, skal ind­drages i udviklingen. Målet er at udforme rammebetingelser med løbende videre­uddannelse og indtænkning af fremtidens organisering af arbejdet.

Ud over regeringens topledelse indgår i kabinetsudvalget som faste medlemmer samtlige ministre og statssekretærerne for digitalisering og kultur og medier.

Digitaliseringssagen er sat i gang, og Tysklandheute.dk vil vende tilbage, så snart der foreligger flere oplysninger og udviklinger, som kunne være af interesse for vores læsere.